آرایشگاه‌ها دوباره باز می‌شوند

آرایشگاه‌ها دوباره باز می‌شوند 20:27 Min. Verfügbar bis 06.05.2025

آرایشگاه‌ها دوباره باز می‌شوند

از امروز دوباره می‌توان به آرایشگاه رفت. بامداد اسماعیلی به یک سالن آرایشگاه در شهر کلن رفته است. او نه تنها با مدیر آرایشگاه درباره‌ی این روز بخصوص صحبت کرد، بلکه موهای خود را نیز برای کوتاه کردن، به‌دست آرایشگر سپرد.

Stand: 04.05.2020, 13:15