پرتره یک زن: آغازی نو برای موفقیت

08:37 Min. Verfügbar bis 19.09.2024

پرتره یک زن: آغازی نو برای موفقیت

Stand: 19.09.2019, 11:21 Uhr

ناهید و مرجان ایرانی هستند. هر دو مجبور بودند در آلمان از صفر شروع کنند. آنها سخت کار و تلاش کردند. چه چالش هایی در مقابل این دو خانم قرار گرفتند و چگونه آنها را پشت سر گذاشتند؟ شما در این گزارش از آن ها مطلع می شوید.