گفتگوی زنانه: چه روش هایی برای جلوگیری از بارداری وجود دارند؟

گفتگوی زنانه: چه روش هایی برای جلوگیری از بارداری وجود دارند؟ 06:14 Min. Verfügbar bis 05.09.2024

گفتگوی زنانه: چه روش هایی برای جلوگیری از بارداری وجود دارند؟

زوج ها جهت جلوگیری از یک بارداری ناخواسته، باید بیشتر خود را با موضوع " پیشگیری از بارداری" درگیر کنند. چه روش های وجود دارد، چه کسی هزینه ها را به عهده می گیرد و این روش ها چه تاثیرات جانبی در بر دارند؟ یانینا ورنر و دالینه صلاحی در آن باره با دکتر هلال صحبت می کنند.

Stand: 01.09.2019, 11:46