بحث زنانه: همه چیز درباره ی سقط جنین

بحث زنانه: همه چیز درباره ی سقط جنین 05:05 Min. Verfügbar bis 19.09.2024

بحث زنانه: همه چیز درباره ی سقط جنین

سقط جنین موضوعی بسیار حساس است. برخی از خانم ها به دلایل اجتماعی، ازنظر سلامتی و یا دلایل شخصی باید روند بارداری خود را متوقف کنند. از این رو آنها باید به چه چیزهایی توجه کنند و سقط جنین چه تاثیراتی روی سلامت جسمی و روحی آنها دارد؟ یانینا ورنر و دالین صلاحی در آن باره با دکتر هلال صحبت می کنند.

Stand: 13.09.2019, 11:36