گفتگوی خودمانی میان دو خانم

08:37 Min. Verfügbar bis 21.09.2025

گفتگوی خودمانی میان دو خانم

Stand: 21.08.2020, 18:27 Uhr

Von Rachel Patt

تمایل به بچه‌دار شدن، رفتن و اسباب‌کشی از خانه و یا ازدواج. راشل و مروه متقابلاً پرسش‌های خود را درباره‌ی همه‌ی مسائل فرهنگ زنان جامعه‌ی آن دیگری، که همیشه مایل بودند بدانند را، مطرح می‌کنند.