شهر های آلمان قصد دارند پناهنده دریافت کنند

شهر های آلمان قصد دارند پناهنده دریافت کنند 10:03 Min. Verfügbar bis 06.02.2025

شهر های آلمان قصد دارند پناهنده دریافت کنند

بیش از 120 شهر آلمان اعلام کرده اند که آمادگی دریافت پناهندگان بیشتر از یونان و ایتالیا را دارند. ولی دولت فدرال با این امر مخالف است. بامداد اسماعیلی در دوسلدورف با میریام کوخ، رئیس دفتر مهاجرت و پناهندگان صحبت کرده است.

Stand: 01.02.2020, 13:41