حمایت مالی از دارندگان مشاغل آزاد

26:44 Min. Verfügbar bis 18.01.2026

حمایت مالی از دارندگان مشاغل آزاد

Stand: 13.01.2021, 17:48 Uhr

در ماه نوامبر، دولت آلمان تضمین کرده بود که دارندگان مشاغل آزاد از حمایت مالی برخوردار خواهند شد. اما هنوز بسیاری از دارندگان مشاغل آزاد، کمکی دریافت نکرده‌اند. چرا پرداخت این کمک‌ها در برخی موارد طول کشیده است؟ بامداد اسماعیلی از اولریش اوکرزایفر، سردبیر اقتصادی و.د.ار، درباره‌ی روند کنونی این قضیه سوال می‌کند.