قانون مهاجرت افراد متخصص در راه است

قانون مهاجرت افراد متخصص در راه است 03:40 Min. Verfügbar bis 01.04.2025

قانون مهاجرت افراد متخصص در راه است

قانون مهاجرت افراد متخصص از ابتدای مارچ امسال به اجرا در می آید. برهان در این ویدئو به تمامی سوالات درخصوص این قانون پاسخ می دهد.

Stand: 20.02.2020, 15:57