کمبود نیروی کار ماهر - مهاجر‌پذیری به‌عنوان یک راه‌حل؟

Stand: 12.12.2022, 09:02 Uhr

Von Neila Doss

قرار است به‌زودی برای شهروندان کشورهای ثالث امکان کار کردن در آلمان آسان‌تر شود. دولت آلمان می‌خواهد قانون مهاجرت نیروهای متخصص را گسترش دهد. برای بسیاری از شرکت‌ها، می‌تواند مهاجرت نیروهای متخصص راه‌حلی برای کمبود نیروی کار باشد.

از این طریق برای حسین، امکان زندگی در آلمان فراهم شده است. او برای شرکتی در لیندلار کار می‌کند که از جمله، سیستم‌های سردکننده را برای صنایع، تولید می‌کند. اگر او این امکان کارآموزی را نمی‌داشت بطور حتم از آلمان اخراج می‌شد.

کمبود نیروی کار ماهر - مهاجر‌پذیری به‌عنوان یک راه‌حل؟

03:21 Min. Verfügbar bis 16.12.2027