اولین نماینده‌ی افغان

05:18 Min. Verfügbar bis 22.06.2027

اولین نماینده‌ی افغان

Stand: 20.06.2022, 15:35 Uhr

Von Arezao Naiby

 شاهینه گامبیر، اولین نماینده‌ی افغان‌تبار مجلس آلمان است. او در کابل به‌دنیا آمده و در آلمان بزرگ شده است. او در این گزارش در مورد تجربیاتش، چگونگی مهاجرت از افغانستان و رسیدن به نمایندگی پارلمان آلمان - و اهدافش می‌گوید. آرزو نایبی، ملاقاتی با او در پارلمان آلمان در برلین داشته است.