مرکز پذیرش در آیزنهوتن‌شتادت

20:58 Min. Verfügbar bis 25.10.2026

مرکز پذیرش در آیزنهوتن‌شتادت

Stand: 20.10.2021, 12:39 Uhr

مهاجران زیادی در چند هفته‌ی گذشته از طریق بلاروس و لهستان به آلمان آمده‌اند. بامداد اسماعیلی یک روز کامل را در مرکز پذیرش اولیه‌ی پناهجویان در آیزنهوتن‌شتادت در ایالت براندنبورگ گذرانده و با برخی از آنان صحبت کرده است.