بالاخره تغییر جنسیت دادم و زن شدم

06:30 Min. Verfügbar bis 07.09.2027

بالاخره تغییر جنسیت دادم و زن شدم

Stand: 19.06.2022, 17:01 Uhr

Von Bamdad Esmaili

تصور کنید: به دنیا می آیید و متوجه می شوید که بدنی که در آن زندگی می کنید مناسب شما نیست. حمید در چنین وضعیتی و تراجنسیتی است . او 45 سال دارد، از ایران به آلمان پناه آورده است و 19 ماه است که در کلن زندگی می کند. حالا او امیدوار است به آرزویش نزدیک شود که بالاخره یک زن کامل شود.خبرنگار ما بامداد اسماعیلی با او ملاقات کرده است.