«احساس تنهایی» در آلمان- عبدالرحمان در این‌باره با ما صحبت می‌کند

Stand: 21.01.2022, 14:46 Uhr

Von Sun-Hie Kunert

عبدالرحمن اغلب حالش خوب است ولی نه همیشه. گاهی اوقات او احساس تنهایی می‌کند. او در این گزارش با ما درباره‌ی احساس تنهایی‌اش و راه حل مقابله با آن گفتگو می‌کند.این گزارش دارای زیرنویس فارسی است.