به‌هم رسیدن یک خانواده پس از ۸ سال

01:08:30 Std. Verfügbar bis 18.02.2026

به‌هم رسیدن یک خانواده پس از ۸ سال

Stand: 17.02.2021, 16:56 Uhr

یک خانواده‌ی ده نفره‌ از افغانستان پس از سال‌ها دوری از یکدیگر، از طریق امکان «پیوند خانواده» دوباره همدیگر را می‌بینند. بامداد اسماعیلی این خانواده را در این لحظات مهم و احساسی در فرودگاه دوسلدورف همراهی کرده است.