سه سال پس از گذشت واقعه ی کلاوسنیتز

سه سال پس از گذشت واقعه ی کلاوسنیتز 04:28 Min. Verfügbar bis 29.10.2024

سه سال پس از گذشت واقعه ی کلاوسنیتز

سه سال پیش، راستگرايان اتوبوس حامل پناهجویانی که در مسیر اقامتگاه جدیدشان بودند را در کلاوسنیتز متوقف کردند. این واقعه تیتر اول تمامی رسانه های آلمان شده بود. بامداد اسماعیلی با صادق و مهسا از ایران که در آن اتوبوس حضور داشته اند، صحبت کرده است.

Stand: 20.10.2019, 16:51