نقش مرزبانان فرونتکس در عملیات عقب راندن پناه‌جویان در یونان چیست؟ 

نقش مرزبانان فرونتکس در عملیات عقب راندن پناهجویان در یونان چیست؟ 19:45 Min. Verfügbar bis 06.04.2026

نقش مرزبانان فرونتکس در عملیات عقب راندن پناه‌جویان در یونان چیست؟ 

ایزابل شایانی در این‌باره با لنا دوپون از اتحادیه‌ی دموکرات مسیحی آلمان گفتگو کرده است. او عضو پارلمان اروپا است و در کمیسونی شرکت دارد که در کنار موارد دیگر، نقش فرونتکس را نیز بررسی می‌کند.

Stand: 03.04.2021, 23:40