نقش مرزبانان فرونتکس در عملیات عقب راندن پناهجویان در یونان چیست؟

19:45 Min. Verfügbar bis 06.04.2026

نقش مرزبانان فرونتکس در عملیات عقب راندن پناه‌جویان در یونان چیست؟ 

Stand: 03.04.2021, 23:40 Uhr

ایزابل شایانی در این‌باره با لنا دوپون از اتحادیه‌ی دموکرات مسیحی آلمان گفتگو کرده است. او عضو پارلمان اروپا است و در کمیسونی شرکت دارد که در کنار موارد دیگر، نقش فرونتکس را نیز بررسی می‌کند.