داستان خانواده صمدی، اهل افغانستان

داستان خانواده صمدی، اهل افغانستان 12:08 Min. Verfügbar bis 08.10.2025

داستان خانواده صمدی، اهل افغانستان

Von Bamdad Esmaili

ابراهیم صمدی اهل افغانستان و پنج سال است که در آلمان زندگی میکند. حدود یک سال پیش خانواده او نیز به او ملحق شد. زندگی در آلمان چطور است؟ بامداد اسماعیلی با آنها ملاقات کرده کرده است

Stand: 08.10.2020, 15:42