دوره‌ی زبان آلمانی برای زنان

دوره‌ی زبان آلمانی برای زنان 05:14 Min. Verfügbar bis 17.01.2026

دوره‌ی زبان آلمانی برای زنان

Von Isabel Schayani

در ووپرتال کلاس‌های زبان برای مادرانی که کودکان خود را به‌همراه دارند، وجود دارد.در کلاس درس، زنان زبان آلمانی روزمره را یاد می‌گیرند و کودکان آنها در همان نزدیک کلاس، نگهداری می‌شوند.ایزابل شایانی از این کلاس زبان، بازدید کرده است.

Stand: 17.01.2021, 17:18