دوره‌ی زبان آلمانی برای زنان

05:14 Min. Verfügbar bis 17.01.2026

دوره‌ی زبان آلمانی برای زنان

Stand: 17.01.2021, 17:18 Uhr

Von Isabel Schayani

در ووپرتال کلاس‌های زبان برای مادرانی که کودکان خود را به‌همراه دارند، وجود دارد.در کلاس درس، زنان زبان آلمانی روزمره را یاد می‌گیرند و کودکان آنها در همان نزدیک کلاس، نگهداری می‌شوند.ایزابل شایانی از این کلاس زبان، بازدید کرده است.