فرد مهاجم در حمله‌ی شهر هاله محکوم شد

فرد مهاجم در حمله‌ی شهر هاله محکوم شد 11:25 Min. Verfügbar bis 22.12.2025

فرد مهاجم در حمله‌ی شهر هاله محکوم شد

بیش از یک سال پیش، یک فرد مهاجم تلاش کرد به کنیسه‌ای در شهر هاله حمله کند و در جریان این حمله دو نفر را به‌ قتل رساند. در ۲۱ دسامبر سال ۲۰۲۰، این مهاجم به حبس ابد محکوم شد. اطلاعات بیشتر در این‌باره از بامداد اسماعیلی و کاتارینا کول.

Stand: 21.12.2020, 16:38