حق بهره‌مندی از حمایت مالی مربوط به کرونا

33:20 Min. Verfügbar bis 16.11.2025

حق بهره‌مندی از حمایت مالی مربوط به کرونا

Stand: 11.11.2020, 18:22 Uhr

بیماری همه‌گیر کرونا، به‌روی زندگی بسیاری از افراد از نظر اقتصادی تأثیر گذاشته است. به‌همین‌خاطر ١٠میلیارد یورو به‌عنوان کمک اقتصادی در نظر گرفته شده است. اما چه کسانی در کل حق درخواست کمک دارند؟ از کجا و چگونه می‌توان برای این درخواست اقدام کرد؟ اولریش اوکرزایفر از هیئت تحریه‌ی اقتصادی WDR به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهد.