افسردگی چیست؟

10:25 Min. Verfügbar bis 06.03.2025

افسردگی چیست؟

Stand: 02.03.2020, 15:21 Uhr

امروز پروفسور اولریش هگرل میهمان ما است. او رئیس بنیاد مقابله با افسردگی در آلمان است و به ما شرح می دهد که افسردگی چیست؟ افراد مبتلا به آن چه ویژگی هایی دارند؟ و در صورت ابتلا به آن چه می توان کرد؟