مهمترین اخبار مربوط به ویروس کرونا در تاریخ 28.03.2020

مهمترین اخبار مربوط به ویروس کرونا در تاریخ 28.03.2020 45:15 Min. Verfügbar bis 30.03.2025

مهمترین اخبار مربوط به ویروس کرونا در تاریخ 28.03.2020

- محدودیت های اعلام شده، حداقل تا ١٩ آپریل پا برجا هستند.
- ممنوعیت تجمع بیش از دو نفر، آخر هفته ها با شدت بیشتری مورد کنترل قرار می گیرد. کسانی که قوانین را زیر پا بگذارند، باید مبلغ زیادی را پرداخت کنند. ما در این ویدیو به شما توضیح می دهیم که برای هر تخلف چه مجازاتی مد نظر گرفته شده است.

Stand: 30.03.2020, 15:33