ویروس کرونا: بروزرسانی در ۲۸ آوریل ۲۰۲۰

22:12 Min. Verfügbar bis 29.04.2025

ویروس کرونا: بروزرسانی در ۲۸ آوریل ۲۰۲۰

Stand: 29.04.2020, 16:19 Uhr

- قبل از تعطیلات تابستانی هیچ مدرسه‌ای کار عادی خود را از سر نخواهد گرفت. اما دانش‌آموزان باید بتوانند قبل از تعطیلات تابستانی به طور روزانه به مدرسه بروند.
- براساس گزارش موسسه‌ی روبرت كخ، مقدار بازتولید بیماری عفونی كرونا دوباره به مقدار کمی افزایش یافته است.
- نخست وزیر ایالت بایرن، ماركوس زودر در مورد موج دوم كرونا هشدار داد.