مهمترین اخبار مربوط به ویروس کرونا در تاریخ 25.05.2020

29:14 Min. Verfügbar bis 27.05.2025

مهمترین اخبار مربوط به ویروس کرونا در تاریخ 25.05.2020

Stand: 26.05.2020, 16:55 Uhr

بر اساس تحقیقات جدید، ویروس کرونا می‌تواند از طریق ذرات موسوم به آئروسل‌ها (هواپخش) نیز در فضاهای بسته منتقل شود. در کلیسایی در شهر فرانکفورت، بیش از صد نفر بعد از انجام مراسم عبادت جمعی، تست ویروس کرونای آنها مثبت ارزیابی شده است. بامداد اسماعیلی در این‌باره با روت شولتز از هیئت تحریریه‌ی علمی صحبت می‌کند.