به‌روزرسانی کرونا: ۲۵ ژوئن ۲۰۲۰

16:59 Min. Verfügbar bis 29.06.2025

به‌روزرسانی کرونا: ۲۵ ژوئن ۲۰۲۰

Stand: 26.06.2020, 14:19 Uhr

پس از شیوع ویروس کرونا در کارخانه‌ی گوشت تونیس: قرنطینه در مناطق گوترسلو و وارندورف. در برخی از ایالات آلمان، برای مسافرانی که از این مناطق می‌آیند، ممنوعیت اقامت اعلام کرده‌اند. پیامد آن چیست؟ چه محدودیت‌های دیگری وضع شده است؟ اطلاعات بیشتر در پخش زنده با ماله اشتوسل و ایزابل شایانی.