ویروس کرونا: به‌روزرسانی ۲۳ ژوئن ۲۰۲۰

14:06 Min. Verfügbar bis 25.06.2025

ویروس کرونا: به‌روزرسانی ۲۳ ژوئن ۲۰۲۰

Stand: 24.06.2020, 18:27 Uhr

پس از شیوع کرونا در «تونیس»: قرنطینه در دو منطقه‌ی ایالت نوردراین‌وستفالن. این بزرگترین همه‌گیری کرونا در ایالت نوردراین‌وستفالن و آلمان است. بامداد اسماعیلی در این به‌روزرسانی اطلاعات بیشتری را ارائه می‌دهد.