ویروس کرونا: به روزرسانی 20.03.2020 شب

34:13 Min. Verfügbar bis 27.03.2025

اطلاعات مهم در مورد ویروس کرونا  در ۲۲ مارس ۲۰۲۰

Stand: 23.03.2020, 16:57 Uhr

امرور دریک جلسه ویدیویی که بین آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و تمامی رؤسای حکومت های ایالات فدرال و برخی از وزرای کشورتشکیل شد، تصمیمات جدیدی برای تشدید کردن تدابیر درمقابله با ویروس کرونا اتخاذ شد. مرکل تاکید کرد که "این تدابیر جدید قوانین هستند و نه پیشنهادات".