ویروس کرونا: به‌روزرسانی ۲۲ ژوئن ۲۰۲۰

Coronavirus: Update am 22.06.2020 | Deutsch-Persisch 13:38 Min. Verfügbar bis 25.06.2025

ویروس کرونا: به‌روزرسانی ۲۲ ژوئن ۲۰۲۰

شرایط کرونا در منطقه گوترسلوح چگونه است؟ بعد از شیوع ویروس کرونا در کارخانه تولید گوشت تونیس، کارمندان آن در قرنطینه هستند. بامداد اسماعیلی و یلنا مورگن اشترن گزارش می دهند.

Stand: 23.06.2020, 16:10