مهمترین اخبار مربوط به ویروس کرونا در تاریخ 20.04.2020

25:30 Min. Verfügbar bis 22.04.2025

مهمترین اخبار مربوط به ویروس کرونا در تاریخ 20.04.2020

Stand: 21.04.2020, 18:21 Uhr

- پس از دو ایالت و برخی شهرها، امروز ایالت بایرن نیز زدن ماسک را اجباری کرد. این امر از دوشنبه‌ی آینده (۲۷ آوریل ۲۰۲۰) لازم الاجرا می‌شود.
- علاوه بر این: از امروز، برخی از فروشگاه‌ها با محدودیت‌هایی بازگشایی شده‌اند. اکنون وضعیت چگونه است، چه چیزهایی تغییر کرده‌ است؟ علی از مشاهدات خود در مرکز شهر کمنیتس می‌گوید، ایزابل از محله‌ی کالک و برهان از مرکز شهر کلن.