ویروس کرونا، آخرین بروز رسانی 18.03.2020

ویروس کرونا، آخرین بروز رسانی 18.03.2020 17:03 Min. Verfügbar bis 20.03.2025

ویروس کرونا، آخرین بروز رسانی 18.03.2020

گفتگوی مطبوعاتی صدراعظم خانم مرکل.
نوردراین-وستفالن همچنان دارای بیشترین آمار مبتلا شدگان.
کسانی که به مسافرت خارج از کشور رفته اند توسط وزارت امور خارجه بازگردانده می شوند.
همه چیز درباره ی ویروس کرونا با ایزابل شایانی.

Stand: 18.03.2020, 15:52