ویروس کرونا: به‌روزرسانی ۱۷ ژوئن ۲۰۲۰

ویروس کرونا: به‌روزرسانی ۱۷ ژوئن ۲۰۲۰ 11:50 Min. Verfügbar bis 19.06.2025

ویروس کرونا: به‌روزرسانی ۱۷ ژوئن ۲۰۲۰

برنامه‌ها و مراسم بزرگ همچنان تا اکتبر ممنوع خواهند بود. شیوع کرونا در کارخانه‌ی گوشت. تمامی اطلاعات در به‌روزرسانی کرونا همراه با برهان اکید و کامی دیپییر.

Stand: 19.06.2020, 18:34