ویروس کرونا: به‌روزرسانی ۱۵ ژوئن ۲۰۲۰

17:50 Min. Verfügbar bis 25.06.2025

ویروس کرونا: به‌روزرسانی ۱۵ ژوئن ۲۰۲۰

Stand: 22.06.2020, 17:00 Uhr

کاهش جدید محدودیت‌های مقابله با کرونا در آلمان. حذف هشدار سفر برای کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا. حمایت مالی اضطراری برای دانش‌جویان. چه مواردی در ایالت نوردراین‌وستفالن تغییر خواهد کرد؟ اطلاعات مربوطه در به‌روزرسانی ما همراه با بامداد اسماعیلی و کامی دیپییر دردسترس است.