ویروس کرونا: به‌روزرسانی ۱٣ ژوئیه ۲۰۲۰

ویروس کرونا: به‌روزرسانی ۱٣ ژوئیه ۲۰۲۰ 27:07 Min. Verfügbar bis 16.07.2025

ویروس کرونا: به‌روزرسانی ۱٣ ژوئیه ۲۰۲۰

احتمال وجود موج دوم بیماری کرونا چقدر خواهد بود؟ مطالعات جدید در مورد ایمنی در برابر ویروس کرونا. قوانین جدید رفع محدودیت‌‌های کرونا در ایالت نوردراین-وستفالن. تمام اطلاعات مهم در این به‌روزرسانی.

Stand: 13.07.2020, 17:21