ویروس کرونا: به‌روزرسانی ۱۲ ژوئن ۲۰۲۰

17:59 Min. Verfügbar bis 15.06.2025

ویروس کرونا: به‌روزرسانی ۱۲ ژوئن ۲۰۲۰

Stand: 13.06.2020, 17:13 Uhr

کاهش بیشتر محدودیت‌های مقابله با کرونا در نوردراین-وستفالن و اطلاعات جدید درباره‌ی تمدید توقف برگرداندن به سوریه. اطلاعات در این‌باره در به‌روزرسانی ما با بامداد اسماعیلی و یلنا مورگن‌اشترن.