تسهیلات جدید چه تغییرات و تأثیراتی به همراه دارند؟

تسهیلات جدید چه تغییرات و تأثیراتی به همراه دارند؟ 27:39 Min. Verfügbar bis 11.05.2025

تسهیلات جدید چه تغییرات و تأثیراتی به همراه دارند؟

کدام محدودیت‌های مربوط به قرنطینه از فردا دیگر اعمال نخواهند شد؟ افزایش درصد شیوع بیماری تا چه حد خطرناک می‌باشد؟ آیا اعمال محدودیت‌های کمتر، کار درستی است؟ بامداد اسماعیلی به همراه روت شولتز از تیم تحریریه‌ی علمی شبکه‌ی WDR به مهمترین پرسش‌ها در این مورد پاسخ می‌دهند.

Stand: 11.05.2020, 18:50