ویروس کرونا: به‌روزرسانی در تاریخ ٦ ماه مه ٢٠٢٠

28:43 Min. Verfügbar bis 08.05.2025

ویروس کرونا: به‌روزرسانی در تاریخ ٦ ماه مه ٢٠٢٠

Stand: 07.05.2020, 14:34 Uhr

- مرحله‌ی بعدیِ تسهیل مقررات مقابله با ویروس کرونا فرا رسیده است.
- ممنوعیت تماس تا پنجم ژوئن به قوت خود باقی خواهد ماند.
- کلیه‌ی فروشگاه‌ها می‌توانند با رعایت مقررات حفظ فاصله و اقدامات بهداشتی بازگشایی شوند.
- برای ملاقات در خانه‌ی سالمندان و آسایشگاه‌ها مقررات جدیدی وضع شده است.