مهمترین اخبار مربوط به ویروس کرونا در تاریخ 06.04.2020

مهمترین اخبار مربوط به ویروس کرونا در تاریخ 06.04.2020 29:08 Min. Verfügbar bis 08.04.2025

مهمترین اخبار مربوط به ویروس کرونا در تاریخ 06.04.2020

 - افرادی که از خارج به آلمان باز می‌گردند، باید دو هفته قرنطینه شوند.
- در یک مرکز پذیرش اولیه‌ی پناه‌جویان در اویسکیرشن، نتیجه‌ی تست آزمایش کوید-۱۹ حدود ۴۰ نفر مثبت بوده است.

Stand: 07.04.2020, 17:48