تمدید قرنطینه تا ۳۱ ژانویه

42:14 Min. Verfügbar bis 06.01.2026

تمدید قرنطینه تا ۳۱ ژانویه

Stand: 06.01.2021, 13:11 Uhr

 آنگلا مرکل، صدراعظم، و سران ایالات برای تمدید قرنطینه توافق کردند. اقدامات سختگیرانه‌تری به قوانین موجود اضافه شده است. از جمله، مقررات جدیدی برای تماس‌ها و یک دستورالعمل جدید «۱۵ کیلومتر» در مناطق اضطراری کرونا، وضع شده است. ما مهمترین اطلاعات در این‌مورد را در این به‌روزرسانی جمع‌بندی کرده‌ایم.