ویروس کرونا: بروزرسانی ۴ مه ۲۰۲۰

21:04 Min. Verfügbar bis 06.05.2025

ویروس کرونا: بروزرسانی ۴ مه ۲۰۲۰

Stand: 05.05.2020, 14:12 Uhr

- در کنفرانس کشورهای اهداکننده‌ی کمک مالی اتحادیه اروپا، بیش از هفت‌ونیم میلیارد یورو برای واکسن ویروس کرونا جمع‌آوری شد.
- برخی از ایالات آلمان برای نخستین بار، امکان بازگشایی رستوران‌ها را بررسی می‌کنند.
- قرار است در آلمان تست ویروس کرونا، بیشتر انجام شود.
- در بسیاری از ایالات آلمان برخی از دانش‌آموزان اجازه یافتند دوباره‌ به مدرسه بروند.
- از امروز بازگشایی آرایشگاه‌ها مجاز است.
- نتایج «تحقیقات هاینزبرگ» کاملاً در دسترس قرار گرفته است. 
- خلاصه‌ی اخبار مهم روز برای شما در بروزرسانی کرونا.