مهمترین اخبار مربوط به ویروس کرونا در تاریخ 01.04.2020

ویروس کرونا: بروزرسانی در ۰1 آوریل ۲۰۲۰ 36:05 Min. Verfügbar bis 03.04.2025

مهمترین اخبار مربوط به ویروس کرونا در تاریخ 01.04.2020

- صدراعظم آلمان بار دیگر درباره‌ی محدودیت‌های خروج از خانه اظهار نظر کرد.
- دولت‌های فدرال و ایالتی آلمان محدودیت‌های خروج از خانه را تا بعد از عید پاک تمدید می‌کنند. دولت فدرال با اتفاق نظر، استفاده‌ی عمومی از ماسک را در حال حاضر الزامی نمی‌داند.

Stand: 02.04.2020, 14:20