ویروس کورونا: نحوه‌ی درست رفتار با کودکان

26:30 Min. Verfügbar bis 22.04.2025

ویروس کورونا: نحوه‌ی درست رفتار با کودکان

Stand: 21.04.2020, 17:00 Uhr

چگونه می‌توان بحران کرونا را برای کودکان و نوجوانان توضیح داد و با ترس آنها به‌درستی برخورد کرد؟ بامداد اسماعیلی با پروفسور دکتر کریستیانه شوِنک صحبت می‌کند. وی روان‌درمانگر کودک و نوجوان است و در دانشگاه گیسن تدریس می‌کند.