اطلاعاتی درباره‌ی مراکز  کاریابی جاب‌سنتر 

اطلاعاتی درباره‌ی مراکز  کاریابی جاب‌سنتر  29:35 Min. Verfügbar bis 22.04.2025

اطلاعاتی درباره‌ی مراکز  کاریابی جاب‌سنتر 

اداره‌ی کار و مراکز کاریابی جاب‌سنتر احتمالاً تا چه مدت بسته خواهند ماند؟ عدم شرکت در قرارهای ملاقات چه پیامدی خواهد داشت؟ چگونه می‌توان در زمان کرونا خود را به‌عنوان بیکار ثبت‌نام کرد؟ پرسش‌های شما توسط کریستوف لور (اداره‌ی فدرال کار آلمان) پاسخ داده شده است.

Stand: 21.04.2020, 18:36