وضعیت در بخش‌های مراقبت ویژه‌ی بیمارستان‌ها

وضعیت در بخش‌های مراقبت ویژه‌ی بیمارستان‌ها 39:02 Min. Verfügbar bis 23.04.2026

وضعیت در بخش‌های مراقبت ویژه‌ی بیمارستان‌ها

بخش‌های مراقبت‌های ویژه در بسیاری از نقاط  آلمان تقریباً پر شده‌اند. کارشناسان نسبت به این وضعیت فوق‌العاده سخت و فشار بیش از حد به سیستم بهداشت، هشدار می‌دهند. بامداد اسماعیلی با سینا، عین‌الله و مونا، پرستارانی که در بخش‌های مختلف مراقبت‌های ویژه کار می‌کنند، گفتگو کرده است. در حال حاضر، حال و روزشان چگونه است؟ فشار کاری در بیمارستان‌ها تا چه حد است؟

Stand: 22.04.2021, 16:40