واکسیناسیون کرونا برای کودکان

26:56 Min. Verfügbar bis 31.05.2026

واکسیناسیون کرونا برای کودکان

Stand: 31.05.2021, 16:48 Uhr

کودکان از ۱۲ سال به بالا مجاز به دریافت واکسن کرونا هستند. آیا واکسیناسیون برای کودکان، اجباریست؟ به این پرسش و بسیاری از پرسش‌های دیگر، پزشک اطفال، سوسن حلیمه، در این گفتگو پاسخ داده است.