دوستی‌ها در دوران همه‌گیری کرونا

01:29 Min. Verfügbar bis 18.07.2027

دوستی‌ها در دوران همه‌گیری کرونا

Stand: 12.07.2022, 16:10 Uhr

Von Mohammad Naser

همه‌گیری کرونا زندگی بسیاری از مردم را تحت‌تأثیر قرار داده است. دوستی‌ها نیز تحت‌تأثیر قرار گرفته‌اند. برای برخی دوستی‌ها عمیق‌تر شدند، برای برخی دیگر، دوستی‌ها از هم پاشیدند. محمدناصر خبرنگار ما از وضعیت دوستی‌های شما پرسیده است؟