چای‌فور‌یو با سعید فصیحی

10:29 Min. Verfügbar bis 29.07.2027

چای‌فور‌یو با سعید فصیحی

Stand: 29.07.2022, 16:13 Uhr

Von Bamdad Esmaili

سعید فصیحی ۳۶ سال پیش از ایران به آلمان پناه آورد. در سال ۱۹۹۹ شرکت نرم‌افزاری خود را تأسیس کرد. در حال حاضر شرکت او توسعه یافته و افراد زیادی را استخدام کرده است. بامداد اسماعیلی با او در مورد روزهای اولیه‌ی زندگی در آلمان گفتگو کرده است.