آتش سوزی در کمپ ساموس

آتش سوزی در کمپ ساموس 04:17 Min. Verfügbar bis 16.10.2024

آتش سوزی در کمپ ساموس

در کمپ پناهجویان در جزیره ساموس در یونان شب گذشته آتش سوزی بزرگی رخ داد. بامداد اسماعیلی و لوایزا مایر گزارش می دهند.

ساموس: آتش و آشوب در کمپ پناهندگان 06:58 Min. Verfügbar bis 23.10.2024

Stand: 15.10.2019, 18:06