حادثه‌ی غرق شدن قایق - سرنوشت تلخ و ناگوار یک خانواده‌ی افغان

04:50 Min. Verfügbar bis 03.03.2028

حادثه‌ی غرق شدن قایق - سرنوشت تلخ و ناگوار یک خانواده‌ی افغان

Stand: 03.03.2023, 19:35 Uhr

Von Bamdad Esmaili

روز یکشنبه، ٢۶ فوریه ٢٠٢٣، حداقل ۶٠ مهاجر در سواحل جنوب ایتالیا غرق شدند. ٨٨ سرنشین از این حادثه جان سالم به در بردند. در میان مسافران، یک خانواده‌ی افغان نیز وجود داشت. بامداد اسماعیلی با سهراب از سرنوشت ناگوار خانواده‌اش گفتگو کرده است.