یک دوچرخه‌سوار عصای یک نابینا را شکست و فرار کرد

یک دوچرخه‌سوار عصای یک نابینا را شکست و فرار کرد 04:37 Min. Verfügbar bis 30.06.2025

یک دوچرخه‌سوار عصای یک نابینا را شکست و فرار کرد

اسکندر آبادی یک نابینای ایرانیست. اخیراً یک دوچرخه‌سوار با او تصادف کرده، عصای او را شکسته و فرار کرده است. بامداد اسماعیلی درباره‌ی این حادثه در کلن با او گفتگو کرده است.

Stand: 30.06.2020, 18:51