زنده‌ماندن با پای برهنه در کاله

05:07 Min. Verfügbar bis 13.12.2028

زنده‌ماندن با پای برهنه در کاله

Stand: 06.12.2023, 15:07 Uhr

Von Isabel Schayani

مردان، زنان و کودکان با قایق‌های بادی، سعی می کنند با گذر از کانال مانش با وجود خطر جانی، به انگلستان برسند. غالباً از راه فرانسه و از منطقه‌ی کاله؛ حتی هم‌اکنون در زمستان. آنها بدون هیچ مدرک شناسایی، برای درخواست حمایت به آنجا آمده‌اند. آنها هیچ مدرک شناسایی با خود ندارند. انگلستان این شرایط را نمی‌پذیرد و به‌همین دلیل به‌همراه پلیس فرانسه، واکنش شدیدی نشان می‌دهد. بامداد و ایزابل آنجا بودند.